Firma

av_new jest nową firmą, która została założona w 2013 r. z zamiarem oferowania innowacyjnych technologii w zakresie oszczędzania energii, przy zachowaniu niskich kosztów i z dbałością o szybkie wdrożenia w dziedzinie „suchych” technologie montażu i lekkich konstrukcji budowlanych.

“Suchy” montaż okładzin elewacyjnych- „Suche” technologie montażu są dzisiaj synonimem nowoczesnego budownictwa. Poprzez wyeliminowanie zapraw i klejów, materiały użyte w „suchych” technologiach mogą być w 100% poddane procesowi recyklingu po zakończeniu cyklu eksploatacji danego budynku, co oznacza że mogą być tym samym używane w nieskończoność. Z punktu widzenia projektanta, wybór tego rodzaju technologii budowlanej oznacza również, że projekt jest zgodny z wymaganiami ekologicznymi. Oznacza to, że tworzony jest system, w którym zaangażowane strony doskonale się ze sobą łączą.

Lekkie konstrukcje budowlane – Lekkość konstrukcji jest nie tylko fizyczną cechą materiału, ale pewnego rodzaju wyrazem dbałości o ochronę środowiska. Mniejsza masa oznacza mniejszą ilość materiałów do przetworzenia i również mniejsze zużycie energii, zarówno na etapie produkcji elementów składających się na elewację budynku, jak i podczas prac transportowych i montażowych. Tym samym można stwierdzić, że firma av_new dba o to by łańcuch dostaw był ekologiczny, przyjazny zarówno dla środowiska, jak i dla architektury.

Technologie stosowane przez firmę av_new to naturalna ewolucja ważnych doświadczeń zdobytych od 2004 roku w dziedzinie budownictwie przez założyciela firmy - Andrea Tessadori i współpracujący z nim zespół (patrz zakładka: „_partnerzy”) w zakresie innowacyjnych systemów dla fasad wentylowanych. Doświadczenia te pozwoliły z czasem nam zdobycie wiedzy i umiejętności, spełniających aktualne wymagania rynku architektury i budownictwa.

Firma av_new, na podstawie wcześniejszych patentów o nazwie "avantgarde", opracowała i opatentowała nowe systemy, dostosowane do zmieniających się potrzeb rynku budowlanego:
1 av_pro – Budownictwo użyteczności publicznej i mieszkaniowe, nowe i remontowane.
2 av_bio – Remonty budynków mieszkaniowych indywidualnych i szeregowych.
3 av_brico – Segment budownictwa typu "zrób to sam".
4 av_easy - Segment mieszkań socjalnych, prefabrykowanych oraz domy tymczasowe.

AV-NEW