klasyfikacja odporności ogniowej

System _avantgarde, w skład którego wchodzą opatentowane elementy zapewniające odporność ogniową został poddany testom ogniowym w
Laboratorium Centrum CSI S.p.A., które jest Jednostką Notyfikowaną (nr 0497) w Krajach Członkowskich UE. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13823:2010 badany zestaw wentylowanych okładzin zamocowanych na systemowej podkonstrukcji _avantgarde w formie narożnika wewnętrznego poddany został od strony podstawy działaniu ognia. Test wypadł pomyślnie, materiały pozostały odporne na ogień, poszczególne elementy zachowały integralność i nie zarejestrowano też kapania aż do końca badania. System av_new uzyskał najwyższą możliwą klasyfikację dla fasad wentylowanych na podkonstrukcji stalowej: B-s1, d0, gdzie:

B - materiał palny, ale niezapalny tzn. brak rozgorzenia
s1 – bez emisji dymu
d0 – brak płonących kropel

AV-NEW