Laminat

Płyty okładzinowe z laminatów o powierzchni dekoracyjnej, przeznaczone do użytku zewnętrznego są odporne na działanie światła i czynników atmosferycznych. Laminat powstaje w wyniku sprasowania wielu warstw włókien celulozowych impregnowanych żywią fenolową w warunkach dużego ciśnienia oraz wysokiej temperatury. Na tak powstały rdzeń nanoszona zostaje warstwa papieru dekoracyjnego impregnowanego żywicą melaminową oraz warstwa ochronna.

Zalety
Laminat jest trwałym materiałem , dostępnym w szerokiej gamie kolorów o istotnych zaletach technicznych. Szczególnie nadaje się do użytku w branży budowlanej , gdzie jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych materiałów.
Laminaty sprawdzają się też bardzo dobrze jako okładziny w fasadach wentylowanych.

Przyjazny dla środowiska
Laminat nie jest niebezpieczny dla zdrowia i nie zanieczyszcza środowiska. Składa się w 70% z włókien celulozowych i 30% żywicy termoutwardzalnej , nie zawiera azbestu i jest wolny od pierwiastków toksycznych, nie emituje gazów, oparów, rozpuszczalników lub substancji płynnych.
Laminat jest łatwo odnawialny, przy zastosowaniu ścisłych zasad i norm ochrony środowiska.
Laminat otrzymał również pozytywną ocenę cyklu życia w ramach LCA ( Life Cycle Assessment ) , w oparciu o zbiór norm PN-EN ISO 14000 adresowanych do różnych aspektów zarządzania środowiskowego. Uwzględniono przy tym wpływ produktu na środowisko, biorąc pod uwagę zastosowane materiały, zużytą energię i emisję powstające na wszystkich etapach istnienia produkt, od momentu wytworzenia, aż do jego utylizacji.

Stabilność wymiarowa
Naturalną cechą laminatu jest to, że wykazuje on umiarkowaną zmienność wymiarów.
Szczególna zwartość laminatu zapewnia doskonałe połączenie właściwości mechanicznych, takich jak wytrzymałość na zginanie, rozciąganie, ściskanie i uderzenia.

Utrzymanie w czystości
Powierzchnia panelu nie wymaga szczególnych zabiegów czyszczenia. Wszelkie zabrudzenia powstałe podczas cięcia lub montażu, można usunąć za pomocą typowych detergentów bez środków ściernych, przy użyciu papieru, gąbki, czy miękkiej ściereczki. Powierzchnię należy przemyć w celu całkowitego usunięcia detergentu, a następnie dokładnie wysuszyć, aby zapobiec powstaniu smug.
Normalne zanieczyszczenia brudem atmosferycznym mogą być usuwane z powierzchni zainstalowanych paneli przy użyciu typowych detergentów bez środków ściernych. We wszystkich przypadkach należy unikać nadmiernego pocierania, ciśnienia lub narzędzi, które mogą powodować otarcia i zarysowania.

Wymiary


130x29,7x0,4 cm
130x29,7x1 cm

130x60x0,4 cm
130x60x1 cm

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Laminat może być narażony na połączone działania promieni słonecznych, jak i innych pogodowych zjawisk takich jak deszcz, grad, wiatr czy mgła solna. Zjawiska te nie mają wpływu na właściwości dekoracyjnej powierzchni, ani na warstwy wewnętrzne. Podobnie działanie gazu spalinowego lub kwaśnego deszczu nie ma również wpływu na powierzchnię laminatu. Brak jest złuszczeń, czy też rozwarstwienia powierzchni dekoracyjnej.
Naturalne wahania temperatury i wilgotności, nie zagrażają właściwościom laminatu, jego parametry fizyczne i mechaniczne pozostają niezmienione nawet w przypadku szoku termicznego. Ogromne wahania temperatury, na przykład od -30 ° C do + 70 ° C, oraz klimat o wilgotności względnej do 90 %, nie mają żadnego wpływu na wygląd i właściwości płyty.

Dostępne wykończenia i kolory

Beton
Drewno
Metal
Standard
AV-NEW