Perfekcyjna wentylacja

Zastosowanie Systemu _avantgarde zapewnia cyrkulację powietrza w pustce powietrznej między warstwą izolacji termicznej, a zewnętrznymi płytami okładzinowymi. Powoduje to szybkie usuwanie z izolacji potencjalnego zawilgocenia przez co poprawiają się jej parametry termiczne oraz zmniejsza się ryzyko korozji biologicznej. Przestrzeń wentylowana stanowi też bardzo dobre zabezpieczenie przed nagrzewaniem budynku.

+
Wysoka energooszczędność
System został zaprojektowany tak, aby możliwe było zastosowanie izolacji termicznej i akustycznej o różnych grubościach: od min. 5 cm do max. 15 cm
+
Zmienna wielkość przestrzeni powietrznej
Zmiana grubości profili pionowych umożliwia przyjęcie takiego rozwiązania, w którym wielkość przestrzeni wentylowanej będzie zgodna ze stopniem napromieniowania słonecznego i usytuowaniem budynku w stosunku do stron świata.
+
Elementy wentylacyjne
Opracowano szereg doraźnych rozwiązań, aby przy zapewnieniu swobodnego przepływu powietrza w przestrzeni między izolacją, a elewacyjnymi płytami okładzinowymi odciąć ją jednocześnie od zewnętrznych czynników atmosferycznych oraz ewentualnego dostępu dla insektów i gryzoni.
render1.jpg